Onze school - goede keus

De Nicolaas Beets is een school die ruimte biedt voor ontwikkeling binnen een rijke, geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt!
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 

Laatste nieuws

Kwaliteitsvragenlijst 2015

Via onderstaande link kunt u als ouder de vragenlijst aangaande de Nicolaas Beets invullen:

http://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php

 
Actueel

Deze week aanmelden voor oudergesprekken

In de week van 2 tot en met 6 maart kunt u zich aanmelden voor een oudergesprek. De oudergesprekken zijn gepland in de week van 9 maart. Tijdens dit oudergesprek wordt het CITO leerlingvolgsysteem van uw kind besproken. De week na de oudergesprekken kunt u de grafieken van uw kind via digiDuif inzien via de module leerontwikkeling.