Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8 en ouderwelkomochtend.

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage. De leden van de Oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast.

Aan het begin van het schooljaar wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen en de begroting en het financiële verslag vastgesteld. Het bestuur van de Oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

Naam Functie Extra
Monique Gabriels Voorzitter - Ouderlid  
Annette de Jong Secretaris - Ouderlid  
Wouter Zijlstra Penningmeester - Ouderlid  
Annet Vijzelaar Ouderlid  
Brenda Nootenboom Ouderlid  
Marieke de Wijs Ouderlid  
Mark Baljé Ouderlid  
Minke Biegstraaten Personeelslid namens de directie

 

U kunt in contact komen met de OV door één van bovenstaande leden persoonlijk aan te spreken of te mailen naar:

ovnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl