Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8 en ouderwelkomochtend.

 

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage. De leden van de Oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast.

 

Aan het begin van het schooljaar wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen en de begroting en het financiële verslag vastgesteld. Het bestuur van de Oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

 

NaamFunctieExtra
Monique GabrielsVoorzitter - Ouderlidaanspreekpunt BS7
Annette de JongSecretaris - Ouderlid 
Wouter ZijlstraPenningmeester - Ouderlid 
Cindy BosOuderlidAanpsreekpunt BS17
Annet VijzelaarOuderlid 
Brenda NootenboomOuderlid 
Marieke de WijsOuderlid 
Mark BaljéOuderlid 
Minke BiegstraatenPersoneelslidnamens de directie

 

U kunt in contact komen met de OV door één van bovenstaande leden persoonlijk aan te spreken of te mailen naar:

ovnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl