Vrijwillige ouderbijdrage

Zoals iedere school vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De facturen voor deze bijdrage digitaal verzonden via onze partner WIS Collect. Dit scheelt ons en de oudervereniging veel werk en maakt het betalen voor u een stuk eenvoudiger. U kunt via iDeal eenvoudig het bedrag naar ons overmaken. Meer informatie vindt u in de factuur. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat feitelijk uit meerdere bedragen:

  • Een deel waarmee de oudervereniging (OV) de school ondersteunt in de leuke activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sinterklaasviering (inclusief klassencadeau en persoonlijke cadeautje of surprisegeld), Kerst, het afscheid van groep 8, Pasen, de Kinderboekenweek, de schooltuinen en het jaarlijkse culturele uitje.
  • Een deel waarvan de schoolreisjes en schoolkampen van worden betaald.
  • Een deel waarmee u bijdraagt aan de kosten voor de opvang tussen de middag die wij inhuren bij SKOA, zodat we met een continurooster kunnen werken.

De ouderbijdrage is wettelijk gezien vrijwillig, maar u begrijpt dat wij bovenstaande zaken niet of moeilijker kunnen realiseren, als we te weinig inkomsten ontvangen. Wel willen wij benadrukken dat we nooit kinderen uitsluiten als de bijdrage niet of niet volledig is betaald. Meer informatie over de factuur, het voldoen van de factuur en eventuele betaling via de AlkmaarPas vindt u in de begeleidende brief.

De bijdragen voor het schooljaar 2023-2024 zijn als volgt opgebouwd en vastgesteld door de directie en de ALV van de oudervereniging op 27 september 2023:

Groep  Bijdrage   OV  Schoolreis  Totaalbedrag  
 1 - 2  €30,- €15,-  €50,-
 3 - 4 - 5 - 6  €30,- €27,50,-  €62,50,-
 7 (BS)  €30,- €55,- uitgebreide schoolreis  €90,-
 8 (BS) en   groep7/8
 (de Hoef)
 €30,- €90,- schoolkamp van drie dagen  €125,-

In de groepen 1 t/m 4 wordt daarnaast gevraagd om een bijdrage van €5,- voor een cadeau op 5 december. In de groepen 5 t/m 8 vragen we ouders/kinderen dit zelf te betalen bij het maken van een surprise. 

De vrijwillige bijdrage voor de opvang van SKOA tijdens de pauze   (i.v.m. het continurooster) hebben wij vastgesteld op € 20,-.

Veelgestelde vragen


Ik heb een factuur gehad, maar wil niet het volledige bedrag betalen.
Wanneer u niet het volledige bedrag wil of kan voldoen, kunt u contact opnemen met, Wouter Zijlstra, de penningmeester van de OV. U kunt in dat geval niet via WIS betalen en moet het bedrag handmatig overmaken op het rekeningnummer van de OV. 

Ik heb een factuur gehad, maar wil het bedrag verspreid betalen.
U kunt in het menu van WIS ervoor kiezen om het bedrag verspreid over twee momenten te voldoen. Wanneer u het bedrag over meer momenten wil spreiden, verzoeken wij u contact op te nemen met Wouter Zijlstra, de penningmeester van de OV. U kunt in dat geval niet via WIS betalen en moet het bedrag handmatig overmaken op het rekeningnummer van de OV. 

Ik heb een factuur gehad, maar wil het bedrag via de AlkmaarPas voldoen.
U kunt een afspraak maken met Jubbe de Groot, directeur van obs Nicolaas Beets. Mail hiervoor naar  Hij maakt na 1 november 2021 een afspraak met u om het bedrag van de AlkmaarPas af te boeken.

Namens de oudervereniging hopen wij dat u onze activiteiten ondersteunt door de ouderbijdrage aan ons te voldoen. Alvast hartelijk dank!