Schoolondersteuningsprofiel

Extra ondersteuning

De Nicolaas Beets staat voor passend onderwijs. Wij willen ieder kind maximaal ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden, ook als dat betekent dat we extra ondersteuning moeten bieden. Hoe we dat doen staat in ons schoolondersteuningsprofiel.