Medezeggenschapsraad

Gesprekspartner voor de directie

Een school maakt plannen, neemt beslissingen en voert veranderingen door. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie. Omdat dit schoolbeleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschapsraad van de Nicolaas Beets bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Zij worden gekozen. De MR vergadert zo’n zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en soms kan de directeur uitgenodigd worden om toelichting te geven op bepaalde zaken.

De MR vertegenwoordigt de Nicolaas Beets ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komt het overkoepelende beleid van Ronduit aan de orde.

 

Lyke YbemaOuderlid / Voorzitter MR
Esmé HoekstraOuderlid
Sandra FolkersOuderlid
Linda AgourdaneOuderlid
Peter TuinmanOuderlid en GMR afgevaardigde
Rosanne van der BussePersoneelslid
Willem WildenburgPersoneelslid
Wietske BeemsterboerPersoneelslid
Dagmar SteensPersoneelslid
Dafna van BadenPersoneelslid

De rol van secretaris wordt gedeeld binnen de personeelsleden van de MR. U kunt in contact komen met de MR door één van bovenstaande leden persoonlijk aan te spreken of te mailen naar: