Ons onderwijs

De Nicolaas Beets is een openbare basisschool. Een school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. We verwachten dat leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar met respect tegemoet treden. Een zestal bouwstenen vormt het fundament van onze visie op onderwijs. Deze bouwstenen staan symbool voor de drie locaties van de school. Op welke locatie u ook bent, de bouwstenen zijn overal gelijk:

 

Veiligheid

De Nicolaas Beets staat voor een veilige basis voor leerlingen, ouders en het team. Wij zien leerlingen en leerkrachten die zich vrij voelen om zichzelf te laten zien en te laten horen.

Verantwoordelijkheid

De Nicolaas Beets is een school waar iedereen verantwoordelijkheid neemt om zorg te dragen voor zichzelf, anderen en de omgeving. Wij zien leerlingen en leerkrachten die aandacht hebben voor hun omgeving, kunnen reflecteren op gedrag en daarnaar handelen

Respect

De Nicolaas Beets is een school waar we uitgaan van verschillen. Met de school- en groepsafspraken als basis houden wij rekening met elkaar en proberen wij elkaar te begrijpen.

Betrokkenheid

Op de Nicolaas Beets richten we ons onderwijs zo in dat de betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders optimaal is. We zien gemotiveerde leerlingen en leerkrachten, die met een open houding deelnemen aan een rijke leeromgeving.

Autonomie

De Nicolaas Beets is een school waar we vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid leren keuzes te maken. We creëren de ruimte en geven vertrouwen.

Onderzoekend

De Nicolaas Beets is een school die een omgeving creëert waarin leerlingen en leerkrachten een nieuwsgierige en actieve leerhouding ontwikkelen. We scheppen een klimaat om op verschillende manieren doelgericht te leren. De kwaliteit van ons onderwijs zit in het proces