Voor- en naschoolse opvang

Doorlopende ontwikkelingslijn

Kinderen beginnen zich niet te ontwikkelen op de basisschool, maar al veel eerder: op het kinderdagverblijf en de peuteropvang. Dan is het fijn als er een doordachte, doorlopende lijn in die ontwikkeling zit en de overgang naar het basisonderwijs soepel verloopt.

Korte lijnen
We hebben goede contacten met alle kinderopvangorganisaties in de buurt, maar Kindcentrum Beethovensingel van Klein Alkmaar grenst aan onze school. We onderhouden korte lijnen met de pedagogisch medewerkers daar en weten al veel over het kind als het bij ons komt. De kleuter hoeft dus minder te wennen aan zijn nieuwe omgeving en ouders weten de weg. U kunt bij Klein Alkmaar ook terecht voor voor- en buitenschoolse opvang en BSO vakantieopvang.

Ook op locatie de Hoef is Klein Alkmaar onze partner in opvang. De voor- en naschoolse opvang is in hetzelfde gebouw te vinden.

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij binnen de hele school met een continurooster. Medewerkers van Klein Alkmaar ondersteunen ons tussen de middag. Dit zijn voor veel kinderen bekende gezichten, omdat zij deze medewerkers ook op de BSO tegenkomen.