Cultuurfonds

Stichting Cultuurfonds Nicolaas Beets in Alkmaar is in 2020 opgericht en van start gegaan.

Waarom deze stichting?

De school heeft in de afgelopen jaren een ontzettend mooi cultuurprofiel opgebouwd met een visie die de volgende uitgangspunten heeft:

  • Cultuuronderwijs is een volwaardig onderdeel van het onderwijsprogramma;
  • Ontdekken, experimenteren, verwonderen en samenwerken zijn de pijlers van dat onderwijs;
  • Het product is het resultaat van het procesgericht werken.

Vanaf 2012 is vanuit deze visie eerst kunst/cultuuronderwijs ontwikkeld in de ateliers (beeldend), in dramalessen en tijdens open podiumvoorstellingen. De jaren daarna werd gewerkt aan het duurzaam in het onderwijs implementeren, verdiepen en uitbouwen van de werkwijze in de ateliers en tijdens de drama activiteiten. De leerkrachten zijn gaan samen werken met beeldend kunstenaars en de vakdocent drama. Naast de nieuwe (digitale) muziekmethode 123 Zing! krijgen de leerlingen sinds 2020 ook les van een muziekdocent. De bij de school betrokken beeldend kunstenaar en de vakdocenten muziek en drama ondersteunen het proces van maken bij de eindmusicals van de groepen 8.

De manier waarop er op de Nicolaas Beets lesgegeven wordt in het cultuuronderwijs kost geld. Voor een deel wordt dit bekostigd vanuit het rijk. De school maakt al jaren bewuste financiële keuzes t.a.v. het cultuuronderwijs, maar dit is niet onuitputtelijk. De stichting is opgericht om extra financiële middelen te verkrijgen. Het bestuur hoopt dat er op deze manier blijvend, op hoog niveau cultuuronderwijs gegeven kan worden.

Het doel van de stichting is om financiële bijdrages te leveren aan kunst- en cultuureducatie op de Nicolaas Beets.

  • Hiermee willen we er voor zorgen dat de professionele expertise van beeldend kunstenaars, vakdocenten drama en muziek een bijdrage blijven leveren aan het onderwijs.  
  • Door het financieel ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten, in welke vorm dan ook, bevorderen we het kunst- en cultuuronderwijs op de Beets. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders, een leerkracht, een voormalig directeur en - vakdocent drama.

Het bestuur werkt samen met de werkgroep Cultuur van de school en de cultuurcoördinator. Daardoor is er een goede afstemming over de vraag waar financiële ondersteuning aan gegeven kan worden. Zodat de bijdrage direct ten goede komt aan de kunst- en cultuurlessen aan de leerlingen.

De jonge stichting is op zoek naar donateurs en sponsoren die voor alle leerlingen het cultuuronderwijs willen verrijken. Bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren kunnen doneren. De stichting Cultuurfonds Nicolaas Beets staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 77289390 Beethovensingel 17 1817HJ Alkmaar

Het IBAN is: NL66 INGB 0006 1848 13

Wilt u donateur worden of meer informatie over het werk van de Stichting? Dan kunt u contact opnemen met Janneke Overmeijer, penningmeester. cultuurfonds.nb@gmail.com