Jaarverslag

In het jaarverslag vindt u een compacte samenvatting van het afgelopen schooljaar. Het is een van de documenten waarmee wij ons als school verantwoorden.